WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med huvudkontor vid Globen i Stockholm.
WSP:s lokaler hade blivit otidsenliga och personalen var placerad på tre olika adresser i Stockholm. Målet var att samla samtliga medarbetare på samma adress i ett modernt kontor – framtidens kontor. Kontoret skulle vara flexibelt, effektivt och attraktivt för både medarbetare och kunder samt skulle underlätta samverkan mellan teknikområden och bidra till smidiga arbetsprocesser.
Projektet omfattade optimering av 850 – 1000 st arbetsplatser på 14 000 kvm vilket innebar att ett nytt koncept behövde tas fram. Gamla cellkontor öppnades upp så att rymd och luftighet skapades.
Fokus på miljö och hållbarhet gav temat för projektet – Natur. I inredningen ville vi återskapa känslan av att vara i naturen, där förvaringslösningar växer upp som stenar på en äng och arbetsplatserna är placerade på tuvor och vattenspeglar.

 

PLATS: Arenavägen, Stockholm
STORLEK: 14 000 kvm
ÅR: 2012 – 2016
KUND: WSP Sverige AB

Golv-och möbleringsplan. Grön matta spelar med konstgräset utanför.