Varför Architect@work
06
APR

Architect@work är en kringresande europeisk mässa där kvalitet, innovation, hållbarhet och design står i fokus. Mässan vänder sig i huvudsak till arkitekter, inredningsarkitekter och ljusdesigners och håller en hög nivå på utställande företag: samtliga leverantörer inom byggsektorn.

Belysning, högteknologiska byggelement, exteriöra och interiöra produkter under samma tak i minimala montrar vilket också gör mässan överblickbar och möjlig att besöka på ett par timmar.

 

Catarina Bendix Tegnell på A-arkitekter tycker att mässan överträffar hennes förväntningar och exemplifierar med att i jämförelse med Stockholm Furniture Fair når leverantörerna föreskrivande led och som inredningsarkitekt hittar hon det hon söker.

 

Linda Björn på Marge Arkitekter har också kunnat plocka åt sig information från några leverantörer som hon har direkt behov av i pågående projekt och är också nöjd med seminariet om korslimmade träkonstruktioner med Mattias Brännström från Dala Massivträ.

Till skillnad från Nordbygg är verkligen Architect@work för arkitekter mer än andra konsultgrupper.
Det färdiga resultatet och slutprodukten står i centrum och i kombination med intressanta seminarier så som In Praise of Shadows presentation av sina projekt i trä får mässan ett aktuellt tema vilket bidrar till att den första Architect@work Sweden nog inte blir den sista.