Illustrationen 6

Vallastaden i Linköping började byggas i samband med bostadsutställningen BoExpo2017. Här har ett 40-tal aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad.
A-arkitekter utvecklade sitt kvarter till ett passivhus i trä. Läget vid det centrala gångstråket uppmanade till uttrycksfull arkitektur med liggande träpanel och stora glaspartier mot stadslivet utanför. På en av gavlarna har en uppskattad konstnär, Mehdi Ghadyanloo, skapat ett spektakulärt konstverk.

 

PLATS: Vallastaden, Linköping
STORLEK: 26 bostadsrätter, 1 restaurang
ÅR: inflyttning 2017
KUND: Acasa Bostad och A-gruppen invest Sverige AB