Illustrationen
Vallastaden Linköping

I Vallastaden i Linköping har 40 aktörer byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden” vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad. A-gruppen har varit med och utvecklat kvarteret Illustrationen 6 i egen regi. Ett passivträhus med hög levnadstandard.

 

Byggår: 2017.