Archive

Bianca är ansvarig/handläggande arkitekt. Hon jobbar med projekt i olika storlek med fokus på gestaltning och koncept, men också i bygghandlingsskeden. För henne är förståelsen för skalor avgörande i arbetet som arkitekt. Hon har senast jobbat på ÅWL arkitekter där hon främst ritade flerfamiljsbostäder. Hon...

Marianna är handläggande arkitekt och civilingenjör med bred erfarenhet inom olika områden. Hon har stor erfarenhet av stora med projekt främst inom infrastruktur, industri och kontor i olika skeden, från förstudier till färdigprojektering. Marianna har stort intresse för hållbar arkitektur och har under sin praktik...

Maria arbetar inom ett brett spektrum som designer/inredningsarkitekt/programledare/konstnär där ofta den röda tråden är Remake och att ge gamla saker ett nytt liv. Utbildad på Konstfacks Inredningsarkitektur & möbeldesign och har ställt ut egen design i Milano, London, möbelmässan i Stockholm, gjort en recyclekollektion för Indiska,...

Pernilla är ansvarig arkitekt med lång erfarenhet av bostadsprojekt, både flerbostadshus och privatbostäder. Hon har också arbetat med ett stort antal inredningsuppdrag, framför allt med restauranger. Pernilla är en entreprenör i grunden och en av grundarna till LEVA husfabrik som producerar ekologiska massivträhus, främst för...

Robert är grundare till A-gruppen och är i egenskap av ordförande ytterst ansvarig för verksamheten.Han har flerårig erfarenhet både som företagsledare och som arkitekt. I det dagliga arbetet ansvarar han för affärsutvecklingen i A-gruppen och driver olika arkitektprojekt med inriktning på kommersiella byggnader. För Robert...

Sabine är fransk arkitekt och stadsplanerare baserad i Stockholm med fem års erfarenhet i Sverige, men även i Östafrika, Västeuropa och Indien. Hon har arbetat som både medverkande och handläggande arkitekt på olika projekttyper och skalor och har därför stor förståelse för hela processen från...

Susanne är ansluten till A-gruppen sedan 2014 och sköter redovisning samt bistår med sin expertis i alla tänkbara löpande ekonomiska frågor. Susanne har mångårig erfarenhet som ekonomiansvarig inom branschen.   ekonomi@a-gruppen.se www.a-gruppen.se  ...

Torvald är arkitekt och civilingenjör och är ansvarig/handläggare för många projekt på kontoret. Han började på företaget 2014 och är van vid att jobba med väldigt varierande projekt i alla skeden. Många av kontorets mera komplexa uppdrag brukar hamna på hans skrivbord. Torvald är dialoginriktad, kreativ...

Wael är medverkande arkitekt på A-arkitekter. Han tog sin arkitektexamen 2013 från Universitet i Homs, Syrien och började strax därefter arbeta med bostadsprojekt som medverkande arkitekt i Libanon. Han började som praktikant på A-arkitekter hösten 2017 blev sedan anställd vintern 2018. Sedan starten hos A-arkitekter har...

Özge började jobba som medverkande arkitekt på A-arkitekter hösten 2016 efter traineeprogrammet. Tidigare jobbade hon många år som arkitekt i Istanbul, Turkiet och hon har erfarenhet inom främst kontor- och restaurangprojekt.   ozge.ozdemir.yurtkolesi@a-arkitekter.se www.a-arkitekter.se  ...