Synsam

2017 togs ett nytt koncept fram för Synsams butiker. Nya riktlinjer för alla butiker, inklusive hängning av produkter, möblering, skyltning, belysning m m.

A-arkitekter fick uppdraget när konceptet skulle rullas ut över 500 butiker på 14 månader. Projektet var hårt processtyrt och tidsramarna behövde hållas till varje pris. Varje vecka ritades 1-2 butiker, som delgodkändes, reviderades och slutgodkändes av Synsam.

 

Vi skapade interna rutiner och effektiviseringar för att kunna leverera så mycket på så kort tid.
Butikerna ligger i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Omfattning: 530 butiker. 150-500 m2

 

Byggtid: 2015.