Stora Frösunda

A-arkitekter arbetade 2017-2020 som arkitekter med renoveringen av Herrgården på Stora Frösunda. Byggnaden har stora kulturhistoriska värden som togs tillvara i den varsamma ombyggnaden.
Huvudbyggnaden på Stora Frösunda är från början en 1700-tals herrgård som byggdes till på 1800-talet. Nu renoveras huset och samtidigt anpassas det för den mötes- och konferensverksamhet som ägaren SAS Institute behöver för sin verksamhet. Företaget, ett av världens största privatägda IT-bolag, har gjort det till sitt signum att ha sina kontor i kulturhistoriskt värdefulla miljöer som rustas upp med omtanke och med inslag av innovation

 

PLATS: Frösunda, Solna kommun
STORLEK: 1500 kvm
ÅR: byggtid 2017 – 2020
KUND: SAS Institute AB