Spaning fastighetsbranschen 2018
23
FEB

Just nu ser vi ett trendbrott i den höga orderingång som har präglat vår bransch de senaste åren. Eftersom arkitektkontor ofta ligger långt fram i näringskedjan då fastighetsprojekt ritas före de byggs kan vi fungera som en indikator på förändringar på fastighetsmarknaden. Vad händer 2018?

 

Fastighetsvärlden arrangerade i förra veckan sitt årliga seminarium om fastighetsmarknaden det kommande året. Fyra arkitektkontor, däribland A-gruppen, prioriterade att lyssna och i pauser prata med Stockholm Handelskammares ordförande Urban Edenström, vd:arna för Klövern, Hemfosa och Fastpartner, omvärldsanalytiker och chefsekonomer från Nordea, Carnegie, Newsec, Catella och JLL mfl.

Summerat har vi en oviss framtid runt hörnet och de flesta var överens om att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur andra halvan av 2018. Men samtidigt verkade inte ens Rutger Arnhult, Klövern, som nyligen köpt 40% av Tobin properties och lanserat Klövern Living det minsta orolig. Som arkitektkontor tänker A-gruppen att vi bör vara nogräknade med vilka kunder vi väljer framöver. Klövern, precis som Hemfosa, med minskad bankupplåning hör till de tryggare kunderna som kommer att kunna rida ut även svackor med avtagande bostadsbyggande. Eller som JM’s vd Johan Skoglund siade att under 2018/19 kommer de aktörer som byggt lite för likartat lite för fort att få det tufft. Sven-Olof Johansson, Fastpartner, menade vidare att bostäder för en familj med två barn inom spannet 2,5 till 3,5 milj kronor finns det fortsatt en stor efterfrågan på och om ännu inte startade projekt har möjlighet att snabbt ställa om tror han att marknaden kommer att vara i balans igenom inom ett par år.

 

De sjunkande bostadspriserna behöver dock inte direkt påverka den kommersiella marknaden menar Jan Rosengren, Newsec. Men i samverkan med räntepaket och det faktum att det är valår nästa år finns det ändå risker. Om bostadsbyggandet avtar påverkas BNP och verksamheter som tex arkitektkontor. Men även internationella trender påverkar givetvis Sverige och Stockholm som har de tredje dyraste kontorshyrorna i Europa. Eller som ett arkitektkontor som jag pratade med i veckan där uppdrag är påbörjade men kunden hittar inte lokaler i Stockholm CBD varpå arkitektuppdraget krymper eller läggs på is.

Sverige sticker långsiktigt ut med stabila institutioner och legala strukturer. Vi har ett gigantiskt sparandeöverskott och fortfarande dras även internationella investerare till fastighetsbranschen i Sverige. Svängningarna på den svenska fastighetsmarknaden har historiskt sprungit ur större globala trender och en stark internationell makro kan uppväga den lokalt vikande bomarknaden menar Helene Haraldsson som är omvärldsanalytiker på Carnegie men hon fortsätter också att det aldrig har funnits någon perfekt pyspunka.

 

Redan i våras, när vi på MIPIM pratade med en holländsk omvärldsbevakare som arbetade mot den nordiska marknaden för utländska fastighetsinvesterare berättade han att de sedan länge pga bristen av kontor i Stockholm CBD och de därmed stigande fastighetspriserna och lokalhyrorna vänt Stockholm ryggen. Eller som Jens Engwall, Hemfosa, uttryckte det: ”Det är lite för enkelt på marknaden idag. Det är nästan trist. Vilken jävla tomte som helst kan bli rik på fastigheter.”

Hemfosa har aviserat en förestående eventuell delning av bolaget och där Engwall kallar den tillkommande delen Busfosa. Han menar att om man tittar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö så finns det intressanta fastighetsportföljer som betingar värden runt 300-400 milj kronor. Något vi som arkitektkontor också upplever. Inom sektorer som logistik, infrastruktur och lättindustri, som ofta befinner sig geografiskt utanför storstadsregionerna är behovet av arkitekttjänster snarare tilltagande. Generellt kommer behovet av arkitekter, speciellt handläggande arkitekter med 10-15 års erfarenhet, fortsätta att vara stort.

 

Men hur ska vi summera allt detta, alla de avancerade analyserna och pekande graferna och diagrammen med olika riktningar? Vad betyder det egentligen? Vi tror att vi måste vara oerhört lyhörda, vi måste följa alla signaler och vi måste hjälpa våra kunder att se nyttan i sina fastigheter. Vi kan faktiskt sådant, vi arkitekter. Vi skulle vilja ha en, två eller tre av dessa analytiska människor i en taxi och ta ett varv runt Stockholm någon gång per vecka. Prata lite ditt och lite datt, en kvart eller så, för Stockholm är inte större, inte än. Bara vi är lyhörda, inte skrämmer upp varandra och förblir flexibla kommer vi att rida ut även det här decenniets förestående trendbrott. För de inträffar ungefär var tionde år och det verkar vara dags nu. Eller så gör vi som ett annat arkitektkontor vi träffade i veckan, bestämmer oss för, likt 3:e AP-fonden att växa i nedgång.