Smaragd

Vinst i markanvisningstävling!
Förslaget Smaragd kommer att lysa grönt centralt i kvarteret Intervallet i Vallastaden. 12 välplanerade lägenheter, hälften av dem med en loftlösning är förberedda för hemarbete eller hemstudier.
Läget mitt i kvarteret, intill den gemensamma gårdsytan och felleshuset uppmuntrade till en både kaxig och konsekvent gestaltning. Fasadens träpanel, taket, snickerier och andra detaljer färgsätts i samma kulör för att ge ett monokromt intryck och annonsera sig i den heterogena stadsmiljön.

 

PLATS: Vallastaden, Linköpings kommun
STORLEK: 12 hyresrätter
ÅR: markanvisningstävling 2021, inflyttning 2023 – 2024
KUND: A-gruppen invest Sverige AB