31 skärgårdsvillor

Österåkers kommun

Som en del i en större exploatering ritar A-arkitekter 31 småhus som utgör etapp 2 i Skärgårdsbyn på Ljusterö. Husen ankyter till traditionell skärgårdsarkitektur med ljusa träfasader, sadeltak och stora glaspartier. Alla hus har uteplatser mot sydväst och många har dubbel takhöjd över vardagsrum och kök.

Genom att utnyttja detaljplanen på ett kreativt sätt och genom att erbjuda husen i BRF-folm blir det möjligt att bygga 4-5 bostäder på varje småhustomt.
A-arkitekter ansvarar för all gestalning inklusive projektering av bygglov och bygghandlingar. Utöver det tar A-arkitekter fram allt försäljningsmaterial inklusive 3d-illustrationer, bofaktablad och annonseringar. Markägare är Ljusterö Skärgårdsby ab och byggherre är Skärgårdsvillan bygg ab, båda delägda systerbolag till A-arkitekter.

Byggnadsår: 2019

BTA: 2100 kvm

Ort: Ljusterö, Österåkers kommun

Sektor: Bostäder

Team: A-arkitekter i samverkan med A-projekt

Liknande projekt
Skärgårdsbyn på Ljusterö

Se projekt

Fart och flärd i Stocksund

Se projekt

Passivhus med stomme av massivträ

Se projekt