Sicklaön

Huset skapar en mjuk övergång mellan stad och villabebyggelse, genom att bidra till en varierad gatumiljö med både en lokal och förgårdsmark. Även variationen i huskropparna i form och storlek bidrar till anpassningen till befintlig bebyggelse. Lägenhetsstorlekar finns från 1 rum och kök till fyrarums parhus med bastu i källaren och växthus på taket. Varje lägenhet har balkong eller fransk balkong mot den gemensamma bostadsgården.
A-arkitekters uppdrag har varit att utveckla programhandlingen enligt kundens önskemål, samt att utforma fastighetens gestalning enligt antagen detaljplan. Därutöver bygglovshandlingar inklusive kompletterande utredningar såsom dagljus -och bullerberäkningar, dagvattenhantering mm.

 

PLATS: Sicklaön, Nacka kommun
STORLEK: 12 bostadsrätter och 1 lokal
ÅR: Bygglov 2020
KUND: Kolfast Fastighetsutveckling