Riksarkivet

Vi hade förmånen att arbeta med detta spännande projekt 2015-2020. En anonym depå byggdes om och till och förvandlades till en attraktiv och publik byggnad som dessutom blev delat huvudkontor för Riksarkivet. Anläggningen innehåller nu också Sveriges största arkiv. Totalt finns över 700 hyllkilometer handlingar och cirka 3,5 miljoner kartor och ritningar här.
En utmaning i projektet var att hitta bra och fina lösningar som klarade alla krav som projektet ställde. Man ville t.ex. inte ha några fönster mot de enorma arkivlokalerna.
A-arkitekter även var inredningsarkitekter för projektet och lyckades arbeta in en röd
designtråd som bland annat väver ihop insida och utsida på ett elegant sätt.

 

PLATS: Arninge, Täby kommun
STORLEK: 13500 kvm nybyggnad, 2000 kvm ombyggnad
ÅR: byggtid 2018 – 2020
KUNDER: Boetten Fastigheter AB, Boetten Bygg AB och Riksarkivet