Riksarkivet
Täby, Stockholm

Riksarkivet öppnar en ny hub i Arninge och A-arkitekter har fått förmånen att vara arkitekter till den stora om- och tillbyggnaden samt även att rita delar av inredningen.
Verksamheten är omfattande. Under ett år tas cirka 5000 hyllmeter papper emot, papper som både ska förvaras och vara tillgängliga. Totalt finns över 700 hyllkilometer handlingar och cirka 3,5 miljoner kartor och ritningar.
Anläggningen ställer många och komplicerade tekniska krav. Bland annat finns specifika krav på luftfuktighet och frånvaro av dagsljus. Samtidigt är ambitionen att förvandla dagens något anonyma
anläggning till en attraktiv och publik byggnad.

 

Byggtid 2019-2022.