Relingen

Vi deltog som ett av tre inbjudna kontor i en markanvisningstävling i Lindö, Norrköping. Tyvärr vann vi inte den här gången, men vi är stolta över vårt förslag.
Som så många andra gånger i våra projekt är detta ett trähus med både stomme och fasad i trä. Denna gång lekte vi med träpanelernas dimensioner och riktningar. Byggnaderna med sina branta tak, balkonger och terrasser placerades för att ta tillvara utsikt mot natur och vatten.

 

PLATS: Lindö, Norrköpings kommun
STORLEK: 54 hyresrätter, 12 bostadsrätter
ÅR: tävling 2018
KUND: A-gruppen invest Sverige AB