Om oss

A-arkitekter är engagerade i projektets hela process och arbetar med arkitekturens samtliga delar, från planering av större områden till detaljerad möblering. Ofta utvecklar vi projekt i egen regi och har genom det en djup förståelse för alla led i planering och projektering, men också för själva byggandet och färdigställandet.

 

Vår erfarenhet återfinns inom såväl bostäder, kontor, industri och kommersiella lokaler, som inom ombyggnader av antikvariskt känsliga miljöer och hyresgästanpassningar. Kunderna finns främst inom privat sektor, men vi har också ramavtal med offentliga organisationer. Du hittar våra projekt i Sverige, Serbien, England, Spanien och Marocko.

 

Som en del av A-gruppen har vi kapacitet och resurser att på kort tid bilda team med rätt kompetens för att lösa uppgiften. Detta betyder att vi är tillräckligt små för att ta oss an mindre projekt med detaljerad omsorg, samtidigt som vi har möjlighet att sätta ihop projekteringsgrupper för större komplexa uppdrag.

 

Våra medarbetare har varierad erfarenhet och bakgrund från olika delar av världen. Det gillar vi!

A-arkitekter är det lilla kontoret med de stora perspektiven.

Vårt dagliga arbete…

Välkommen att hälsa på oss på Polhemsgatan 25 på Kungsholmen!
Om du vågar…

A-arkitekter använder moderna arbetsmetoder och har en kärna av kompetenta medarbetare som får stöd av dynamiska nätverk. Nätverken består av olika specialister, samarbetskontor och en resurspool av Giggare som kan komplettera när behov finns. Fokus är alltid på uppgiften och projektet, inte på den egna organisatoriska uppbyggnaden.

 

I vissa uppdrag behövs fördjupad teknisk kompetens, i andra behövs en kreativ spets och ibland behövs många flinka fingrar. Vi bildar snabbt rätt team av rätt storlek och rätt kompetens till just ditt specifika projekt.
Alltid med hög klass, alltid effektiva och alltid med energi och glädje.

A-arkitekter utför uppdrag i alla skalor och alla skeden.
Bostäder, kontor, handel, hotell, industri och inredning.

A-arkitekter är del i A-gruppen som står för entreprenörsanda i arkitektbranschen.
A-gruppen är verksam inom varumärkena A-arkitekter, A-direkt, A-services och A-projekt.

 

Vill du veta mer, så titta in på A-gruppens hemsida.