Markanvisningstävling med hållbarhet i fokus
03
JUNI

Skiss fasad med solpaneler

Hösten 2020 var vi på A-arkitekter med i en markanvisningstävling i Skogsvallen i Linköping. Projektet handlade om första etappen i utbyggnaden av ett nytt bostadsområde söder om stan, ett fantastiskt läge i ett område nära naturen med service och kommunikationer på bekvämt avstånd. Denna gång blev projektet inte verklighet för oss, men vi hamnade på en beundransvärd andra plats med höga poäng i kategorin ”arkitektur och gestaltning”.

På de tre tomterna lämnades hela 48 anbud in. Vi designade ett förslag med små, yteffektiva lägenheter med stora glaspartier som trots sin storlek hade känts luftiga och ljusa. Bostäderna riktade sig mot en yngre målgrupp som hade gynnats av den lägre hyran och praktiska storleken.

Vad är innebär egentligen ett hållbart bostadshus? Begreppet är bredare än solceller och laddningsstation för elbil, vi på A-arkitekter tar hänsyn till hela bredden i våra projekt. Social hållbarhet sätter människan i fokus, ur ett stadsplaneringsperspektiv handlar det om att skapa samhällen med människors välbefinnande som drivkraft. Vi arbetar utifrån en modell som innefattar både social och ekonomisk hållbarhet, samt minskad miljöpåverkan i allt från materialval till energilösningar.

Ett fungerande samarbete mellan de tre aspekterna av hållbarhet har varit nyckeln till vår framgång. Vi bygger ritar bostäder på ett sätt som underlättar för de boende att umgås och spara energi!