Lorensberg, Göteborg

Renovering av kontor åt Läkarförbundet. Byggnaden har ett stort antikvariskt värde så utmaningen har varit att möta goda tekniska förutsättningar som ventilation och klimat samtidigt som vi bevarar byggnadens ursprungliga karaktär.
Bilder på färdigställt projekt kommer snart.

 

Byggstart blir förmodligen 2020.

Fasadmaterial är trä med olika behandling och grön plåt.

Planlösningar compact living.
Skiss på vinterträdgårdar

Flygbild Vallastaden. Stadsplan av Okidoki