Sveriges läkarförbund,
Stockholm

Sveriges Läkarförbund är en fack- och proffessionsförbund och en del av Saco. A-arkitekters uppdrag bestod i att uppdatera och inreda olika delar av förbundets lokaler.
Centralt i uppdraget har varit att införa upplevelsen av stadsvåning i de gamla lokalerna. Viktigt var att återanvända gamla möbler och att lyfta fram konsten. Lokalerna var representationsvåningen, matsalen, klubbvåningen och festvåningen, att tydliggöra nyttjande och funktioner,
Karaktären skapades genom sidentapet, guldfärgade gardiner, textilier av sammet och med lyster. Alla material är av god och hållbar kvalitet. Även kompletterande nya möbler gar getts tidstypiska material och uttryck.

 

Byggtid: 2017.