KYH

A-arkitekter har haft i uppdraget att, för KYH i Göteborg, modernisera de nya utbildningslokalerna på Lindholmen. Hemsö är fastighetsägare och har gjort hyresgästanpassningen i form av rumsindelningar och vissa ytskikt.
A-arkitekters uppgift har varit att skapa moderna och flexibla vuxenutbildningssalar med hjälp av golv, inredningskoncept, färgsättning och belysning. Vi valde att profilera grupprummen utefter de utbildningsinriktningar som KYH har, vilket blev tema Miljö, Energi, IT och Bygg.
Utöver vuxenutbildningssalarna har vi även skapat en lounge- och bistrokänsla i de sociala ytorna.

 

PLATS: Vintergatan, Göteborg
STORLEK: 7000 kvm
ÅR: 2018 – 2019
KUND: KYH Yrkeshögskola