KOM KÖPCENTER

KOM Köpcenter, beläget intill E4:an vid Upplands Väsby, levde en tynande tillvaro med både daterade tekniska system och bristande kundunderlag. Projektet skulle dels lyfta den tekniska standarden, dels behövde byggnadens uttryck, design av hyresgästytor och allmänna ytor moderniseras, så att byggnaden som helhet upplevs attraktiv för kunder.
Det gjordes en kommersiell och arkitektonisk analys där tillfarter, skyltlägen, fasaduttryck, inre kommunikationer, kundflöden och fördelning av hyresgästytor studerades

 

Byggnadsår 2012-2016