Intervallet 3 och 12

2019 fick vi uppdrag att rita två projekt i samma kvarter i Vallastaden. Båda husen har haft som mål att hitta lösningar för små, välplanerade lägenheter som passar studenter, eftersom Linköpings Universitet ligger i närheten.
Byggnaderna har en stomme av korslimmat massivträ och fasader av träpanel. Användandet av solceller, värmeåtervinning från högeffektiva värmepumpar och högisolerande fönster och fönsterpartier, siktar vi på en energiförbrukning betydligt under BBRs krav.

 

PLATS: Vallastaden, Linköping
STORLEK: 21 + 33 hyresrätter
ÅR: markanvisningstävling 2019, inflyttning 2022
KUND: A-gruppen invest Sverige AB