Infranord

Infranord AB bygger och underhåller järnväg. A-arkitekter har haft i uppdrag att skapa företagets nya kontorsmiljöer. För Infranord var det viktigt att skapa en stark företagsidentitet. Inredningen skulle förstärka det företaget står för och varumärket skulle kännas i hela lokalen.
Infranords profilfärger användes och olika zoner representerar funktioner i företaget. Mattan styr riktningen i lokalen och ger en känsla av spårväg och av makadam. Det skapas en känsla av böljande landskap, en egen täppa, en torgkänsla och till slut en känsla av staden. Inredningen fick ett nytt liv genom nya ytskikt och nya textilier, medan befintlig inredning, som till stor del var i gott skick, återanvändes på ett kreativt sätt.

 

PLATS: Hedvigsdalsvägen, Solna
ÅR: 2017
KUND: Infranord AB