HBO Nordic,
Stockholm

På HBO Nordic har A-arkitekter genomfört en hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Uppdraget omfattade färgsättning, ljussättning och inredning. Nya ytskikt och nya textilier adderades. Det var viktigt att kontoret skulle upplevas ljust därav valdes ljussättning med tuneableWhite-teknik. Kontoret skulle andas av en skandinavisk känsla varför materialvalen har varit ljusa och där det har varit möjligt har nya glaspartier ersatt fasta väggar.

 

Byggtid: 2016.