Följ Nya Riksarkivet från första spadtaget med A-arkitekter
04
Mars

Skiss fasad med solpaneler

Nya Riksarkivet i Täby är ett projekt som vi gillar att berätta om. Vårt arbete började långt innan det första spadtaget togs våren 2018. Redan 2015 började vi leta efter funktionella och estetiskt tilltalande lösningar som levde upp till de omfattande kravspecifikationerna. Målet med om- och tillbyggnaden av den befintliga anläggningen var att förbättra förutsättningarna för Riksarkivet att bedriva sin verksamhet och skapa en mer representativ och inbjudande miljö för besökare.

Som namnet antyder innehåller Riksarkivet Sveriges största arkiv, totalt finns över 700 hyllkilometer handlingar samt ca 3,5 miljoner kartor och ritningar. Ansvarig arkitekt hos oss var Torvald Ersson. Han hämtade inspiration från de många arkivhyllorna när han designade fasadmönstret som sedan också togs upp invändigt. 3D-mönstret har kommit att bli en symbol för anläggningen och samspelar fint med ljuset som ändras över dagen och över året. När mörkret faller kommer den framtida fasadbelysningen också att få ett vackert skuggspel att framträda. På grund av säkerhetskrav har Riksarkivets enorma arkivdel inga fönster, vilket kan leda till ett tungt och mörkt intryck. Därför var en viktig del av Torvalds arbete att ta fram en fasad som lättar upp och väcker intresse.

Riksarkivet i Täby var ett projekt med många utmaningar och många möjligheter. Handlingarna som förvaras på Riksarkivet är unika och omöjliga att ersätta, många är flera hundra år gamla. Därför ställs höga krav på skydd mot fukt och brand, samt temperatur och luftfuktighet. När vi designade inredningen till Nya Riksarkivet i Täby var målet att skapa en attraktiv miljö som representerar den viktiga och anrika verksamheten. En annan nyckelaspekt var att lokalerna ska vara tillgängliga för alla besökare, med det som utgångspunkt arbetade vi fram en öppen lösning med mycket glas och fria siktlinjer.

Inredningsdetaljerna håller genomgående hög kvalitet från granitgolven till de specialbeställda receptionsdiskarna. Vi lyckades arbeta in en röd tråd i designen som väver ihop insida och utsida på ett elegant sätt. Upplev vårt arbete live när du besöker Riksarkivet!