Bostadshuset ”Smaragd” ska lysa grönt i Vallastaden
18
OKT

Skiss fasad med solpaneler

Återigen har vi vunnit en tävling i Linköping! Vårt förslag Smaragd blir det sjätte bostadshus vi får rita i Linköping, även denna gång blir det hyresrätter. Namnet ”Smaragd” visualiserar att byggnaden kommer att lysa likt en grön ädelsten med sin monokroma gestaltning; fasader, tak och detaljer kommer att ges samma kulör.

Projektet består av tolv effektivt planerade smålägenheter med burspråk samt en liten balkong eller en uteplats. Tanken är att bostäderna ska passa för studenter och personer som precis inlett sin yrkeskarriär. Vi har tagit fasta på människors behov av en flexibel hemmiljö, ett behov som förändrats under de senaste åren. Möjligheten att studera eller arbeta hemifrån är något som många uppskattar och fler har blivit beroende av. Därför ska bostäderna utrustas med en fast skiva i lagom arbetshöjd i burspråket. De boende kan utnyttja den både som arbetsplats och som matbord med utsikt över trädgården.

Den monokroma träbyggnaden utgör en stadig kontrast till omgivningen, byggnaden kommer att konstrueras helt i trä med en fasad i liggande träpanel. Förslaget ”Smaragd” har ett uttryck som balanserar strama och lekfulla element. Stramheten finns i den tydliga, enkla yttre formen där fasad och tak smälter samman till en enhet genom färgsättningen. Balkongerna, uteplatserna och entrésidans indragna fasadliv träder fram som utskurna delar. Balkongernas oregelbundna utformning står för det lekfulla, med inspiration från funktionalism och 50-tal. Balkongplattans kant samt fönsterkarmarna har samma kulör som träpanelen för att förstärka det monokroma intrycket.

Mitt i kvarteret Intervallet kommer ”Smaragd” att bli ett riktmärke och en lockelse till det gemensamma gårdstorget. Fasadernas liggande träpanel spelar mot takets vertikaler i bandtäckt plåt, på taket finns solceller som kan kombineras med takfönster. För att förstärka social interaktion och skapa trygghet är husets entréer koncentrerade till byggnadens norra sida. De välplanerade och yteffektiva lägenheterna finns i två storlekar, alla lägenheter har egen balkong/uteplats och utsikt mot trädgården som skapar ljus och harmoni för de boende.