A-arkitekter har uppdrag i Göteborg
14
MAJ

A-arkitekter har haft i uppdrag att genomföra hyresgästanpassningen för KYH i Göteborg, som har flyttat in i nya lokaler.
I uppdraget ingick även att planera och utföra inredning, färgsättning och belysning i de nya utbildningslokalerna på Lindholmen.

Läs mer om projektet här.

A-arkitekter har haft i uppdrag att genomföra hyresgästanpassningen för KYH i Göteborg, som har flyttat in i nya lokaler.
I uppdraget ingick även att planera och utföra inredning, färgsättning och belysning i de nya utbildningslokalerna på Lindholmen.

Läs mer om projektet här.