A-arkitekter är del i A-gruppen.

Inredning som öppnar upp

WSP Sverige AB

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med huvudkontor vid Globen i Stockholm.
WSP:s lokaler hade blivit otidsenliga och personalen var placerad på 3 olika adresser i Stockholm. Målet blev att samla samtliga medarbetare på samma adress i ett modernt kontor – framtidens kontor. Kontoret skulle vara flexibelt, effektivt och attraherande för både medarbetare och kunder samt skulle underlätta samverkan mellan teknikområden och smidiga arbetsprocesser.

Projektet omfattade optimering av 850-1000 st arbetsplatser vilket innebar att ett nytt koncept behövde tas fram. Gamla cellkontor öppnades upp så att rymd och luftighet skapades.

 

Fokus på miljö och hållbarhet gav temat för projektet – Natur. I inredningen ville vi återskapa känslan av att vara i naturen, där förvaringslösningar växer upp som stenar på en äng och arbetsplatserna är placerade på tuvor och vattenspeglar.

Byggnadsår: 2012-2016

BTA: 14000 kvm

Ort: Stockholm

Sektor: Inredning och kontor

Team: A-arkitekter i samarbete med LINK arkitektur AB

Liknande projekt
Infranord

Se projekt

Sveriges Läkarförbund

Se projekt

Skandinavisk inredning

Se projekt