A-arkitekter är del i A-gruppen.

Roll-out av butikskoncept

Synsam Sverige, Norge,
Danmark, Finland

Synsam är en snabbt växande butikskedja som alltid legat i framkant gällande butiksdesign och hur kunder ska bemötas. 2017 togs ett nytt koncept fram som anger nya riktlinjer för alla butiker, inklusive hängning av produkter, möblering, skyltning, belysning med mera.

A-arkitekter fick uppdraget när konceptet skulle rullas ut på över 500 butiker på 14 månader. Projektet var hårt processtyrt och tidsramarna behövde hållas till varje pris. Varje vecka ritades 1-2 butiker, som delgodkändes, sedan reviderades de och slutgodkändes av Synsam. Vi skapade interna rutiner och effektiviseringar för att kunna leverera så mycket på så kort tid. Butikerna ligger i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Vi är mycket stolta över att ha haft en nyckelroll i nordens största butiksroll-out genom tiderna.

Byggnadsår: 2018-

BTA: ca 530 butiker à 150 – 500 kvm

Ort: hela Norden

Sektor: Handel / Roll-out

Team: A-arkitekter och A-services

Liknande projekt
Koncept & Rollout

Se projekt

Skärgårdsbyn på Ljusterö

Se projekt

Hotellanläggning i ny skepnad

Se projekt