Ljusterö Skärgårdsby

I Ljusterö Skärgårdsby växer just nu ett nytt litet samhälle fram i ett varierat område med både enfamiljshus och lägenheter.
Skärgårdsbyn ligger centralt på ön intill Ljusterö Torg. Projektet tog sin början 2007 då marken förvärvades. Sedan följde ett planarbete och den nya detaljplanen vann laga kraft 2014. Sedan dess har vi ritat på ett antal etapper som byggt successivt och fått olika utformning och färgsättning.

 

Här visar vi bilder på de tre första etapperna som nu är inflyttade.

Läs mer om projektet på www.ljusteroskargardsby.se