A-arkitekter är del i A-gruppen.

Skärgårdsbyn på Ljusterö

Österåkers kommun

Skärgårdsbyn på Ljusterö består av ett 14,5 ha stort markområde som detaljplanerats av A-arkitekter i samarbete med Österåkers kommun. Totalt är byggrätten på 26 500 kvm ljus BTA och medger 200 småhus och ca 110 lägenheter och är därmed det största nyproducerade området i Stockholms skärgård. Exploateringen kommer att ske i nio etapper mellan 2017 och 2023.

radhus-600x600

A-arkitekter ansvarar för all gestaltning inklusive beslut om lämpliga husstorlekar, etappindelningar samt projektering av bygglov och bygghandlingar. Utöver det tar A-arkitekter fram allt försäljningsmaterial inklusive 3d-illustrationer, bofaktablad och annonsering.
Markägare är Ljusterö Skärgårdsby AB och byggherre är Skärgårdsvillan bygg AB, båda delägda systerbolag till A-arkitekter.

Byggnadsår: 2017-2021

BTA: 26.500 kvm

Ort: Ljusterö, Österåkers kommun

Sektor: Bostäder, Stadsplanering

Team: A-arkitekter i samverkan med A-services

Liknande projekt
31 skärgårdsvillor

Se projekt

Fart och flärd i Stocksund

Se projekt

Passivhus med stomme av massivträ

Se projekt