Sabine i Kenya!
24
MAJ

Vi är väldigt stolta över vår arkitekt Sabine Lepere som via Arkitekter utan gränser är drivande arkitekt för Projektet The Humane School i Kenya som A-gruppen varit med och sponsrat.

 

Under en kväll presenterade Sabine projektet, en otroligt inspirerande föreläsning om arbetet de har gjort och fortfarande genomför.d tonvikt på lokala miljövänliga material och metoder.

The Humane School


The Humane School är en kenyansk Waldorfskola i behov av nya och bättre anpassade lokaler.
Med hjälp av deltagandeprocesser på plats och i nära samarbete med brukarna och deras samarbetsorganisation håller nu planerna för den nya skolan på att ta form. Byggandet kommer att ske etappvis med byggnadsarbetare från området och med tonvikt på lokala miljövänliga material och metoder.

Bakgrund:


The Humane School började sin verksamhet 2008 och har för närvarande ca 100 elever från förskola upp till åttonde klass.
Projektet är initierat av den lokala partnern The Humane School Board of Education tillsammans med svenska partnern Föreningen Sofia, som bland annat stödjer skolans verksamhet med lärarutbildning och skolmaterial.
12 km utanför staden Kitale Town i nordvästra Kenya ligger The Humane School och drivs med en lokal anpassning av Waldorfpedagogiken.

 

Idag ligger skolan på hyrd mark och lokalerna är av väldigt låg standard och i dåligt skick.
Projektidén är att köpa mark och bygga en ny skola som uppfyller de behov och aktiviteter som ryms inom Waldorf Steinerpedagogiken. Samtidigt ska skolan vara anpassad till de lokala förhållandena och ta hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
I framtiden vill skolan dessutom utveckla sitt ekologiska jordbruk som redan idag är en del av undervisningen och bidrar med råvaror till skolköket.

Byggprocessen:

 

När marken har förvärvats kommer projektet att ske i fyra etapper. Den första består av att bygga rum för förskoleverksamhet, kök och matsal samt två toaletter och ett vakthus.
Stegvis kommer skolan att utvecklas och när den är klar så beräknas skolan att rymma mellan 200 och 250 elever.

 

Allt kommer byggas av lokalt material och med lokal arbetskraft, kräva minimalt med underhåll och skolan ska inte heller vara anknuten till kranvatten eller el.De kommer istället ta vara på både naturligt ljus och insamlat regnvatten.

 

Förutom att skapa en bra skola åt barnen, så skapas jobb åt lokalsamhället under byggprocessen och i driften av skolan. Det ger en gemensam stolthet och en känsla av ägande av projektet. Detta är mycket viktigt för projektets framgång och långsiktiga hållbarhet.

 

Läs mer om Sabines resa och arbete på hennes blogg: https://sabinelepere.wixsite.com/traveling-is-caring/blog/

Läs mer om projektet är: http://www.arkitekterutangranser.se/vart-arbete-2/vart-arbete/the-humane-school