A-arkitekter är del i A-gruppen.

Hotellanläggning i ny skepnad

Rönneberga Kursgård, Lidingö

Längst ut på Lidingö ligger den fackföreningsägda och anrika kursgården Rönneberga. Sedan 1960-talet har den varit samlingspunkt för bland annat fackförbunden Byggnads och Måleriförbundet. A-arkitekter har på uppdrag av kursgården genomfört en totalrenovering av de 100 hotellrummen, konferenslokalerna, lobby, matsal med mera.

Tiden ger inte bara ett slitage utan tiden ändrar också människors upplevelser av rum. Tidigare, visserligen funktionella, entréer och korridorer upplevs på 2000-talet som oartikulerade, instängda och trånga. Projektet att renovera kursgården handlade om att göra entréer och hallar mer inbjudande, uppgradera rummen till motsvarande 4-stjärnig standard och att uppgradera ventilationen. Det var viktigt att det skedde utan att ändra byggnadernas utvändiga gestaltning och utan att förlora antal hotellrum.

 

I uppdraget ingick också att leda en detaljplaneändring genom att skapa nya byggrätter på den befintliga fastigheten för en framtida eventhall.

Byggnadsår: 2014-2017

BTA: ca 4500 kvm

Ort: Lidingö

Sektor: Hotell och konferens

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Infrastruktur man vill se mer av

Se projekt

Hotell med unik känsla i Marrakech

Se projekt

Koncept & Rollout

Se projekt