Koncept & Rollout

Varierande

A-gruppen kan hantera att dels ta fram nya koncept men också att implementera koncept i större omfattning, s.k. roll-outs. Det rör sig om butikskedjor eller småhustillverkare som behöver ett effektivt arbetssätt för att konceptet ska projekteras för respektive enhet.

111

A-gruppen har ett arbetssätt som passar för roll-outs och stora projekt med upprepande karaktär vid översättning av konceptidéer och varumärkesförstärkande åtgärder i skalor från planprojekt till inredningsprojektering. A-arkitekter har genom en väl utarbetad process på ett både kostnads- och tidseffektivt sätt genomfört projektering av nytt butikskoncept för Synsam med en butik i veckan, totalt 514 butiker. Nytt koncept för campingkedjan First Camp inklusive skyltkoncept, centrumbyggnad samt detaljplaner för campingstugor. Designmanual för Balance Training. Detaljplaner och platsspecifik projektering för BLOOC, småhusområden.

Byggnadsår: 2015

BTA: Varierande

Ort: Synsam, First Camp, Balance Training, Nordic BLOOC

Sektor: Rollouts inom Handel samt Småhus

Team: A-arkitekter i samverkan med A-services

222
444
Liknande projekt
Roll-out av butikskoncept

Se projekt

Rönneberga

Se projekt

Camping på Sveriges gräddhyllor

Se projekt