A-arkitekter är del i A-gruppen.

Riksarkivets nya hub

Kv Vinkelhaken 2, Arninge

Riksarkivet öppnar en ny hub i Arninge och A-arkitekter har fått förmånen att vara arkitekter till den stora om- och tillbyggnaden. Verksamheten är omfattande. Under ett år tas cirka 5000 hyllmeter papper emot, papper som både ska förvaras och vara tillgängliga. Totalt finns över 700 hyllkilometer handlingar och cirka 3,5 miljoner kartor och ritningar.

Anläggningen ställer många och komplicerade tekniska krav. Bland annat finns specifika krav på luftfuktighet och frånvaro av dagsljus. Samtidigt är ambitionen att förvandla dagens något anonyma anläggning till en attraktiv och publik byggnad.

Arkivbyggnadens volym är stor och saknar fönster. Fasaderna har utformats i betong med ett visuellt mönster som får en 3D-effekt som spelar med dagsljuset och ger vackra skuggeffekter.

 

Storleken på arkivbyggnaden har gjort det viktigt att arbeta med ett växelspel mellan de olika delarna, så att helhetsupplevelsen blir lättare och mer gripbar. På entrésidan är anläggningen lägre och fönsterförsedd. Den nya entrén är tänkt att vara tydlig och lätt att hitta för besökare.

Byggnadsår: 2019 – 2022

BTA: 13 500kvm

Ort: Täby

Sektor: Kontor / Lätt industri

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Infrastruktur man vill se mer av

Se projekt

Färgklickar i Bromma

Se projekt

KOM Köpcenter

Se projekt