A-arkitekter är del i A-gruppen.

Konvertering av hyresfastighet

Kv Pokalen, Vasastan

Brf Pokalen ligger i Vasastan precis innan övergången till Nya Karolinska, ett tidigare perifert läge som blivit ett centralt stråk. Fastigheten var en tomställd hyresfastighet i dåligt skick som förvärvades av Gillöga AB med syfte att skapa en bostadsrättsförening.

A-arkitekter tog med enkla medel fram bra planlösningar där även delar av trapphuset konverterades till bostadsyta. Genom att bevara så mycket som möjligt av det befintliga bibehölls husets ursprungliga karaktär samtidigt som byggkostnaden blev låg.
Projektet innefattade alla skeden från inmätning av de ursprungliga lägenheterna till skissförslag och lägenhetsindelningar, bygglovshandlingar för lägenheter på den oinredda vinden i två plan, bygghandlingar samt uppföljning av bygget.

Byggnadsår: 2016

BTA: 1950 kvm

Ort: Stockholm, Vasastan

Sektor: Flerbostadshus

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Varsam totalrenovering

Se projekt

Rönneberga

Se projekt

Lokal blir till lägenheter

Se projekt