A-arkitekter är del i A-gruppen.

Vi arbetar i dynamiska team!

A-arkitekter använder moderna arbetsmetoder och har en kärna av kompetenta medarbetare som får stöd av dynamiska nätverk. Nätverken består av olika specialister, samarbetskontor och en resurspool av Giggare som kan komplettera när behov finns. Fokus är alltid på uppgiften och projektet, inte på den egna organisatoriska uppbyggnaden.

 

I vissa uppdrag behövs fördjupad teknisk kompetens, i andra behövs en kreativ spets och ibland behövs många flinka fingrar. Vi bildar snabbt rätt team av rätt storlek och rätt kompetens till just ditt specifika projekt.
Alltid med hög klass, alltid effektiva och alltid med energi och glädje.

A-arkitekter utför uppdrag i alla skalor och alla skeden.
Bostäder, kontor, handel, hotell, industri och inredning.

A-arkitekter är del i A-gruppen som står för entreprenörsanda i arkitektbranschen.
A-gruppen är verksam inom varumärkena A-arkitekter, A-direkt, A-services och A-projekt.

 

Vill du veta mer, så titta in på A-gruppens hemsida.