A-arkitekter är del i A-gruppen.

KYH i Göteborg!

A-arkitekter har haft i uppdraget att, för KYH i Göteborg, modernisera de nya utbildningslokalerna på Lindholmen. Hemsö är fastighetsägare och har gjort hyresgästanpassningen i form av rumsindelningar och vissa ytskikt.

A-arkitekters uppgift har varit att skapa moderna och flexibla vuxenutbildningssalar med hjälp av golv, inredningskoncept, färgsättning och belysning. Vi valde att profilera grupprummen utefter de utbildningsinriktningar som KYH har, vilket blev tema Miljö, Energi, IT och Bygg.
Utöver vuxenutbildningssalarna har vi även skapat en lounge- och bistrokänsla i de sociala ytorna.

Byggnadsår: 2018-2019

BTA: ca 7000 kvm

Ort: Göteborg

Sektor: Vuxenutbildning/kontor

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Infranord

Se projekt

WSP Sverige

Se projekt

Skandinavisk inredning

Se projekt