KOM KÖPCENTER

Upplands Väsby

KOM Köpcenter, beläget intill E4:an vid Upplands Väsby, levde en tynande tillvaro med både daterade tekniska system och bristande kundunderlag. Projektet skulle dels lyfta den tekniska standarden, dels behövde byggnadens uttryck, design av hyresgästytor och allmänna ytor moderniseras, så att byggnaden som helhet upplevs attraktiv för kunder.

Det gjordes en kommersiell och arkitektonisk analys där tillfarter, skyltlägen, fasaduttryck, inre kommunikationer, kundflöden och fördelning av hyresgästytor studerades.

Invändigt behölls befintligt rörelsemönster, butiksfronterna förstorades och passageväggar kläddes med nya paneler. För att locka kunder till det övre planet togs det upp en cirka 70 kvm stor öppning med ny rulltrappa och intilliggande utställningsytor.

Exteriört skapades en tydlig entréfasad och intill entrén användes högkvalitativa material som glas och cederträ. Resterande byggnad blev också renoverad, men fick en enklare och mer kostnadseffektiv lösning.

Byggnadsår: 2012-2016

BTA: 12 600 kvm BTA

Ort: Upplands Väsby

Sektor: Handel

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Skärgårdsbyn på Ljusterö

Se projekt

Lokal blir till lägenheter

Se projekt

Konvertering av hyresfastighet

Se projekt