A-arkitekter är del i A-gruppen.

Inredning som visar varumärket

Infranord AB

Infranord AB bygger och underhåller järnväg.

Infranord AB bygger och underhåller järnväg. A-arkitekter har haft i uppdrag att skapa företagets nya kontorsmiljöer. För Infranord var det viktigt att skapa en stark företagsidentitet. Inredningen skulle förstärka det företaget står för och varumärket skulle kännas i hela lokalen.

 

Infranords profilfärger användes och olika zoner representerar funktioner i företaget. Mattan styr riktningen i lokalen och ger en känsla av spårväg och av makadam. Det skapas en känsla av böljande landskap, en egen täppa, en torgkänsla och till slut en känsla av staden. Inredningen fick ett nytt liv genom nya ytskikt och nya textilier, medan befintlig inredning, som till stor del var i gott skick, återanvändes på ett kreativt sätt.

Byggnadsår: 2017

BTA: 2500 kvm

Ort: Solna Strandväg 3, kv Päronet 6, Solna

Sektor: Färgsättning och inredning av nya lokaler.

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
WSP Sverige AB

Se projekt

Läkarförbundet

Se projekt

Skandinavisk inredning

Se projekt