A-arkitekter är del i A-gruppen.

Skandinavisk inredning

HBO Nordic AB

På HBO Nordic har A-arkitekter genomfört en hyresgästanpassning av kontorslokaler. Uppdraget omfattade färgsättning, ljussättning och inredning. Nya ytskikt och nya textilier adderades. Det var viktigt att kontoret skulle upplevas ljust därav valdes ljussättning med tuneableWhite-teknik. Kontoret skulle andas av en skandinavisk känsla varför materialvalen har varit ljusa och där det har varit möjligt har nya glaspartier ersatt fasta väggar.

HBO Nordic är en ledande TV-kanal som eftersträvar att genom hårt arbete uppnå hög kvalitet. En miljö där entreprenörsanda genomsyrar all verksamhet och gör att de kan ligga i framkant.

Byggnadsår: 2016

BTA: 777 kvm

Ort: HBO Nordic AB

Sektor: Inredning

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
WSP Sverige AB

Se projekt

Läkarförbundet

Se projekt

Infranord_014_rev2
Infranord AB

Se projekt