A-arkitekter är del i A-gruppen.

Handel som bäst

Täby kommun

Arninge är ett handelsområde i Täby som genomgått en stark expansion under de senaste tio åren och med tiden har flera starka varumärken valt att etablerat sig där. Här finns bland annat K-Rauta, XXL, Dormy och Laserdome.

Uppdraget har sitt ursprung i att A-arkitekter lämnade in en markanvisningstävling tillsammans med Boetten för Kv Skjutmåttet, ett av de största kvarteren i Arninge handels- och industriområde. Efter att ha vunnit tävlingen började en process där A-arkitekter tillsammans med beställaren bearbetade det ursprungliga förslaget för att få attraktiva lokalytor. Hyresgäster blev bland andra Flinks Järn, Laserdome och Dormy.
A-arkitekter har ansvarat för både nybyggnaden inkluderat utredningar, bygglov, detaljprojektering och uppföljning och samtliga hyresgästanpassningar och inredningsuppdrag i samråd med hyresgästerna.

Byggnadsår: 2016-2017

BTA: 6000 kvm

Ort: Täby

Sektor: Handel

Team: A-arkitekter

Liknande projekt
Roll-out av butikskoncept

Se projekt

KOM Köpcenter

Se projekt

honda-1
Bilhall Honda

Se projekt