A-arkitekter stöttar Arkitekter Utan Gränser
12
Jan

Skiss fasad med solpaneler

A-arkitekter är det lilla kontoret med de stora perspektiven. Våra medarbetare har varierad erfarenhet och bakgrund från olika delar av världen, vilket har gett oss en internationell arbetsplats med starka värderingar. Arkitekter utan gränser är en ideell organisation som arbetar för en hållbar miljö, lokalt och globalt. Årets julgåva från oss gick till The Humane School nära Kitale i västra Kenya. Projektet drivs av Arkitekter utan gränser och kontaktperson är vår egen Sabine Lepère.

För oss på A-arkitekter är det viktigt att bidra till social och ekonomisk hållbarhet i hela världen, inte bara i Sverige. Vi delar Arkitekter utan gränsers värdegrund som kan sammanfattas i ett hållbart synsätt på boende över hela världen. AUG samlar en växande grupp arkitekter, planerare, designers, ingenjörer och konstnärer som alla vill använda sina kunskaper och sitt engagemang för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

The Humane School är en community-baserad skola på landsbygden, i stort behov av nya och bättre anpassade lokaler för att kunna fortsätta bedriva billig och relevant utbildning för mer än 200 barn från lokala bondefamiljer. AUG bidrar med arkitektstöd vid utformandet av de nya byggnaderna och med ekonomiskt stöd vid realiserandet. 2018-2019 samlades tillräckligt med pengar in genom partnerorganisationer för att kunna köpa en tomt där skolan kan utvecklas utan risk för vräkning. 2021 byggdes en temporär förskola i korrugerad plåt på tomten, tack vare detta kunde 20-40 kvinnor återuppta sina inkomstbringande verksamheter efter lockdown i Kenya.

Arbetet under 2022 kommer att handla om att bygga 6 st klassrum, ett vakthus och ekologiska torrtoaletter. Den andra fasen inkluderar ett kök, matsal, två rum för förskoleverksamhet och en ekologisk odling. Ritningarna har tagits fram av Arkitekter utan gränser i samarbete med en lokal arkitekt och civilingenjör, vars signatur krävs för att få ansöka om bygglov. Ritningar lägger tonvikt på deltagandeprocesser och lokala aktörers engagemang.

Sabine Lepère är fransk arkitekt och stadsplanerare som idag är baserad i Stockholm. Med 10 års erfarenhet som arkitekt, varav 8 i Sverige, har hon arbetat som både medverkande och handläggande arkitekt på många olika projekttyper. Sabine har även arbetat i Östafrika, Västeuropa och Indien, hon brinner för projekt som tar ansvar för miljön och bidrar till en positiv social utveckling.

Vi följer noggrant arbetet i Kitale och hoppas att vår gåva kan göra skillnad.